Środy z psychiatrią

Środy z psychiatrią
baner aktualnosci

Nasza Fundacja zaangażowała się w inicjatywę Rzecznika Praw Pacjenta pod nazwą „Środy z psychiatrią”. Dostrzegając ogromną potrzebę zdobywania wiedzy dotyczącej zdrowia psychicznego, którą znacznie pogłębiła panująca pandemia i izolacja społeczna, terapeuci Fundacji będą pełnili dyżury i udzielali porad dotyczących promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego.

Wykwalifikowani i doświadczeni w pracy z pacjentami psychologowie i psychoterapeuci z Ośrodków Rehabilitacji AMICUS, BIOMICUS i CEMICUS będą, wspólnie ze specjalistami z innych placówek biorących udział w projekcie, pełnili dyżury w ramach „Śród z psychiatrią”. Wierzymy, że ta inicjatywa przyczyni się do promocji zdrowia psychicznego oraz większej dbałości o równowagę umysłu.

https://www.gov.pl/web/rpp/2021-marzec

Poniżej przedstawiamy grafik dyżurów specjalistów z naszego Ośrodka.

Ośrodek Rehabilitacji AMICUS

Terminy:

24.03. – mgr Maria Małecka-Rzodkiewicz – psycholog, pedagog
14.04. – mgr Maria Małecka-Rzodkiewicz – psycholog, pedagog
26.05. – mgr Anna Rożeluk – psycholog, pedagog specjalny
23.06. – mgr Anna Rożeluk – psycholog, pedagog specjalny
22.09. – mgr Anna Rożeluk – psycholog, pedagog specjalny
24.11. – mgr Anna Rożeluk – psycholog, pedagog specjalny

Dyżur w godzinach: 14.00-16.00

Kontakt: 604454947

Zakres prowadzonych porad eksperckich:

Informowanie i edukowanie w zakresie terapii dzieci z niepełnosprawnością oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Eksperci:

Mgr Anna Rożeluk – psycholog w Ośrodku Rehabilitacji AMICUS, od czternastu  lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi zarówno intelektualnie, jak i ruchowo. Zajmuje się również pracą z dziećmi z problemami w szkole (dysleksja, dysgrafia), zaburzeniami zachowania i emocjonalnymi, neurologicznymi, autyzmem, MPD, zaburzeniami uwagi i nadpobudliwością psychoruchową, problemami szkolnymi związanymi z trudnościami w koncentracji, problemami emocjonalnymi, niedojrzałością emocjonalno-społeczną, brakiem motywacji do nauki. Pomaga w pokonywaniu trudności szkolnych, społecznych oraz wychowawczych. Prowadzi również konsultacje, szkolenia i warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Prywatnie na co dzień mama przedszkolaka. Lubi naturę i zwierzęta oraz poznawać nowych ludzi.

Mgr Maria Małecka-Rzodkiewicz –psycholog, pedagog, dyrektor Ośrodka Rehabilitacji AMICUS. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Zdobywała je pracując społecznie w placówkach pomocowych oraz organizując liczne akcje charytatywne oraz konferencje. Współpracowała m.in. z Instytutem Pedagogiki i Psychologii Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze przy realizacji programów wychowawczych. Była członkiem Komitetu Honorowego Akcji Uniwersytet Dzieciom oraz członkiem Komisji ds. Wychowania przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego. Od wielu lat aktywnie działa na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych podejmując liczne inicjatywy głównie na rzecz dzieci. Była przewodniczącą Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności działającej przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych m. st. Warszawy oraz sekretarzem Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony i Promocji Zdrowia działającej przy Biurze Polityki Zdrowotnej m. st. Warszawy. Kilka lat prowadziła Klub Myszki Norki funkcjonujący w ramach Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Była inicjatorem wielu działań na rzecz integracji dzieci pełnosprawnych z dziećmi z niepełnosprawnością (zajęcia edukacyjno-zabawowe, warsztaty, akcje charytatywne, festyny, festiwale, zbiórki publiczne, konkursy). Obecnie jest dyrektorem Ośrodka Rehabilitacji Amicus i wspiera terapeutycznie rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Prywatnie mama trójki dzieci w wieku 11, 10 i 7 lat.