mgr Paulina Wiśniewska

mgr Paulina Wiśniewska

psycholog

Wykształcenie

 • Studia magisterskie na kierunku psychologia, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
 • Studia podyplomowe interdyscyplinarne, kwalifikacyjne z pedagogiki specjalnej z zakresu wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz opieki nad małym dzieckiem, Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • Studia podyplomowe, Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Uczelnia Nauk Społecznych

Kursy i szkolenia

 • Studium AAC – roczne (Monika Jerzyk)
 • Szkolenie podstawowe PECS
 • Rozwijanie Kluczowych Umiejętności Komunikacyjnych (PECS)
 • III-modułowe szkolenie “Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji?”
 • Szkolenie podstawowe MAKATON
 • Szkolenie zaawansowane MAKATON
 • Szkolenie dodatkowe – Zabawy z MAKATONEM
 • Szkolenie dodatkowe – Metodyka w MAKATONIE
 • AAC – Wspomagające i Alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się (Alina Smyczek)
 • Model aktywny w strategiach komunikacyjnych i w zabawie (Monika Jerzyk)
 • Mamy tablet i program do AAC. Co dalej? O nauce używania elektronicznych narzędzi do porozumiewania się
 • Wspomaganie rozwoju komunikacji i języka małego dziecka poprzez wczesne wprowadzanie strategii AAC
 • Jak uczyć czytania i pisania dzieci niemówiące? – AAC i strategie nauki czytania i pisania we wczesnej interwencji, przedszkolu i szkole
 • Przygotowanie małych użytkowników AAC do czytania i pisania
 • VB-MAPP: Ocena umiejętności i planowanie terapii
 • Podejście Verbal Behavior (VB) i zastosowanie narzędzia VB-MAPP w terapii trudności komunikacyjnych u dzieci o zaburzonym rozwoju
 • Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami w rozwoju – uczenie nowych umiejętności/ praca nad zachowaniami kontekstowo nieodpowiednimi
 • Terapia ręki
 • Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o PTR
 • Samoświadomość – podstawa motywacji każdego człowieka (Prodeste)
 • Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka (Jacek Kielin)
 • Narzędzia i kompetencje użyteczne w procesie współpracy z rodzicami (Monika Jerzyk)
 • Trener Umiejętności Społecznych Dzieci i Młodzieży (Fundacja Savant)
 • Skala Inteligencji Stanford Binet 5

Doświadczenie

Doświadczenie w pracy z pacjentami zdobywałam w czasie praktyk, staży i superwizji, a także 10 lat pracy w przedszkolu terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę, biorąc aktywny udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, a przede wszystkim stale się superwizując u Angeliki Łasochy i Moniki Jerzyk.

Zainteresowania

Jestem niepoprawną kawoszką. Uwielbiam czytać książki i dzielić się recenzjami z innymi. Kocham żeglarstwo i mogłabym zostać „Mazurską piratką”. W domu zawsze czeka na mnie kot o imieniu Piksel. Dla relaksu lubię także układać puzzle i wszelkie aktywności rękodzielnicze. Odpoczynek i dbałość o siebie są bardzo ważnym elementem mojego życia, co jest mało popularne w dzisiejszych czasach. Jestem po kursie Uważności MBLC i Compassion CBLC, które mocno przyczyniły się do zmiany jakości każdego dnia. Marzy mi się podróż do Korei Południowej.