mgr Magdalena Wysocka

mgr Magdalena Wysocka

terapeuta EEG Biofeedback, psycholog

Wykształcenie

 • Studia podyplomowe „Od badań mózgu do praktyki psychologicznej”, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 • Kwalifikacyjny Kurs Pedagogiczny – Państwowe uprawnienia dydaktyczne, Uniwersytet Gdański
 • Studia magisterskie na kierunku psychologia, Uniwersytet Gdański

Kursy i szkolenia

 • „Teoria i praktyka EEG Biofeedback w neuropsychoterapii” pod patronatem Polskiego Towarzystwa Biofeedback i Psychofizjologii Klinicznej – Centrum Medyczne EEG Instytut
 • „Teoria i praktyka QEEG”(program szkolenia zgodny z wytycznymi Biofeedback Certification International Alliance) – Centrum Rozwoju Biofeedback
 • „Protokoły Biofeedback” (stosowanie zaawansowanych protokołów terapeutycznych, m.in. wielokanałowych, koherencyjnych, bipolarnych, wielomodalnych – GSR, HRV, RESP, HEG) – Centrum Rozwoju Biofeedback
 • Warsztat „Diagnoza i trening reakcji na stres z wykorzystaniem Biofeedbacku” – Biomed
 • Seminarium dydaktyczne „Kompleksowa diagnoza i terapia trudności w uczeniu się” (Sensomotoryka, Metoda Warnkego, tDCS – innowacyjne metody neuromodulacji, Neuroforma) – Biomed
 • „Medical Neuroscience”, Duke University – Coursera
 • Konferencja naukowa „Pomysł na bystry umysł i płynną mowę – innowacyjne metody terapii zaburzeń mowy i innych funkcji poznawczych” – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN, Harpo
 • „Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi. Trening uważności” – Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
 • „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach SFBT” – Centrum PSR w Warszawie
 • „Zmiana sposobu myślenia, czyli skuteczne zastosowanie technik poznawczo- behawioralnych” – Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin w Sopocie
 • „RTZ Racjonalna Terapia Zachowań” – Norman Benett Academy
 • „Praktyk Treningu Zastępowania Agresji (ART)” – Instytut Amity
 • Szkolenie z zakresu terapii widzenia
 • Warsztat „Terapia funkcji językowych w schorzeniach neurozwyrodnieniowych” – dr E. Sitek
 • VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego
 • Wykład „Terapia neurologopedyczna dzieci z autyzmem” – konferencja naukowa „Neuromowa”
 • „Pomoc psychologiczna dla MDDA” – Stowarzyszenie OD-DO
 • Wykład „SAZ Stosowana Analiza Zachowania” – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 • Konferencja naukowa „Aktywność fizyczna na każdej recepcie” – Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • „Odporność w zdrowiu i chorobie” – Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Otwarty
 • „Trening kontroli emocji i stresu permanentnego – stres, podejmowanie decyzji krytycznych i testy wariograficzne” – KDK Info
 • Konferencja naukowa „Poruszenia – terapia tańcem i ruchem” – Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem
 • Warsztat „Drama w pracy psychologa i trenera” – DramaWay
 • Kurs „Trener personalny” – Akademia Dietetycznie Poprawni
 • „Coaching zdrowia” – Butterfly Inspirations
 • „Psychodietetyka” – Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Otwarty
 • E-kurs „Doradca dietetyczny” oraz „Coaching dietetyczny” – Dietetycznie Poprawni
 • Warsztat „Wykorzystanie testów w diagnozie potencjału zawodowego” – Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie

Doświadczenie

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje rehabilitację neuropsychologiczną pacjentów z uszkodzeniami mózgu (m.in. po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych, zabiegach neurochirurgicznych), terapię pacjentów z zaburzeniami poznawczymi i rozwojowymi, diagnostykę i terapię psychologiczną oraz pomoc w poprawie funkcjonowania osób zdrowych. Specjalizuję się w wykonywaniu i analizie badań diagnostycznych QEEG oraz neurorehabilitacji i usprawnianiu procesów poznawczych (uwagi, pamięci, myślenia, funkcji językowych, wzrokowo-przestrzennych oraz wykonawczych), głównie metodą EEG Biofeedback, a także prowadzeniem treningów psychologicznych i relaksacyjnych. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi m.in. z afazją, autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, ADD, dysgrafią, dyskalkulią, SM, kraniostenozą, MPD, upośledzeniem umysłowym, zespołem Downa, depresją, ChAD, zaburzeniami nastroju, wysokim poziomem stresu, wypaleniem zawodowym.

Zainteresowania

Moje zainteresowania zawodowe obejmują w szczególności neuropsychologię, neurofizjologię, psychologię medyczną i zdrowia oraz terapię poznawczo-behawioralną.