mgr Anna Rożeluk

mgr Anna Rożeluk

psycholog, pedagog specjalny

Wykształcenie

 • Studia podyplomowe: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Studia podyplomowe: Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Oligofrenopedagogika, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Studia podyplomowe: Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi, Uniwersytet Warszawski
 • Podyplomowe Studium Pedagogiczne, Politechnika Warszawska
 • Studia magisterskie na kierunku Psychologia, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Kursy i szkolenia

 • Kurs I stopnia MAKATON Program Rozwoju Komunikacji
 • Warsztaty z zakresu Videotreningu Komunikacji (VIT)
 • Certyfikat Krajowego Towarzystwa Autyzmu
 • Klucz do uczenia się – Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • Ergoterapia ręki w rozwoju u małego dziecka – Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • Metoda werbalno-tonalna w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej cz. I. – Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • SensoPaka – metody i formy pracy z dziećmi – Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • Pierwsza pomoc pediatryczna – Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • Szkolenie z zakresu terapii widzenia
 • Podstawy języka migowego
 • Szkolenie KORP (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego) – Narzędzie Diagnozy Rozwoju Dziecka od 1 miesiąca do 9 roku życia
 • Szkolenie „Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń”
 • Szkolenie „Dziecko z FAS w rodzinie – jak pomóc sobie i dziecku. Diagnoza, terapia i odpowiednie wsparcie”
 • „C-Eye Terapia i komunikacja w jednym” – Certyfikat I stopnia
 • Konsultant C-Eye – Certyfikat II stopnia
 • „Eyefeel – warsztaty praktyczne”

Doświadczenie

Od kilku lat pracuję z dziećmi niepełnosprawnymi zarówno intelektualnie, jak i ruchowo. Zajmuję się również pracą z dziećmi z problemami w szkole (dysleksja, dysgrafia), zaburzeniami zachowania i emocjonalnymi, neurologicznymi, autyzmem, MPD, zaburzeniami uwagi i nadpobudliwością psychoruchową, problemami szkolnymi związanymi z trudnościami w koncentracji, problemami emocjonalnymi, niedojrzałością emocjonalno-społeczną, brakiem motywacji do nauki oraz diagnostyką psychologiczną dzieci i młodzieży.

Pomagam w pokonywaniu trudności szkolnych, społecznych oraz wychowawczych. Podczas terapii poszukuję innowacyjnych rozwiązań oraz dostosowuję program terapeutyczny do indywidualnych potrzeb pacjentów. Prowadzę również konsultacje, szkolenia i warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych.

Zainteresowania

Interesuję się trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi dzieci, psychopedagogicznymi metodami pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uwielbiam podróże oraz poznawanie nowych ludzi. W wolnym czasie gotuję i piekę ciasta, a mój przepis na relaks to spotkania w gronie przyjaciół. Dobra książka i film cieszą mnie tak samo, jak intensywny trening zumby.