Ośrodek Rehabilitacji AMICUS tworzą pełni pasji fachowcy z indywidualnym podejściem do każdego pacjenta. Na powierzchni 450 mieszczą się 4 sale rehabilitacyjne i 5 gabinetów wyposażonych w nowoczesny sprzęt.
Podejmujemy się prowadzenia najcięższych przypadków dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. Oferujemy zajęcia indywidualne i grupowe wspierające rozwój dzieci. Łączymy indywidualnie dobraną terapię z użyciem nowoczesnego sprzętu: C-Eye, Rapael, Innowalk PRO, MOTOmed gracile12, RehaCom, kombinezony Atlant, Adeli, TheraTogs, bieżni. Nasi terapeuci korzystają ze skutecznych metod m.in. NDT Bobath, PNF, platformy Galileo, SI, EEG Biofeedback, Metody Krakowskiej (terapia zaburzeń komunikacji językowej), AAC (komunikacja alternatywna i wspomagająca), terapii wad wymowy z wykorzystaniem programów multimedialnych, terapii tkanek miękkich, treningu chodu, metod neurofizjologicznych.
W naszym Ośrodku znajduje się Sala Doświadczania Świata, która jest wykorzystywana do pracy z dziećmi głęboko niepełnosprawnymi i tymi, które mają problem z integracją bodźców sensorycznych, koncentracją uwagi i wyciszeniem.

facebook_2015_logo_detail

Przekaż darowiznę pieniężną lub rzeczową

Pomoc materialną przekazujemy tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

Przekaż darowiznę