Zapraszamy na turnusy

Ośrodek Rehabilitacji Amicus zaprasza wszystkich podopiecznych na turnusy rehabilitacyjne z zakwaterowaniem lub bez.

Oferujemy szeroką gamę zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych prowadzonych przez pełnych pasji, posiadających szeroką wiedzę i doświadczenie terapeutów. Nasze turnusy są kierowane dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi m.in. zaburzenia ze spektrum autyzmu, Zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, z wadą postawy, cwicząceproblemami szkolnymi, z mózgowym porażeniem dziecięcym itd. Do każdego schorzenia dedykujemy jeden z 10 pakietów, które zostały opracowane przez grupę doświadczonych terapeutów.
Zajęcia prowadzone są w systemie dziecko-terapeuta, dzięki czemu terapia dostosowana jest do indywidualnych potrzeb naszych podopiecznych. Nasi terapeuci zawsze służą radą i pomocą.
Dodatkowo na miesiące marzec i kwiecień zostanie rozszerzona oferta turnusowa o warsztaty plastyczne dla dzieci (raz w tygodniu), jak również zajęcia dla ich opiekunów: warsztaty radzenia sobie ze stresem, trening relaksacyjny, zajęcia ruchowe „Zdrowy kręgosłup”. Koszt dodatkowych zajęć wliczony jest w cenę turnusu.

Dostępne terminy:masaz
02.03 – 13.03.2015
16.03 – 27.03.2015
30.03 – 10.04.2015
13.04 – 24.04.2015
27.04 – 08.05.2015

Dostępne turnusy:
1. Wczesny bodziec (turnus dla małych dzieci do 2 r.ż.)
2. Szkoła prostych pleców (turnus dla dzieci z wadami postaw)
3. SDR – uzyskać swobodę (turnus dla dzieci po selektywnej rizotomii grzbietowej)
4. Pakiet polisensoryczny (turnus dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością i chorobami genetycznymi)
5. Aktywna pionizacja (terapia ruchowa z wykorzystaniem kombinezonów)
6. Mobilność i stabilność ( turnus dla dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową)
7. Potrafię więcej (turnus dla dzieci z MPD)
8. Bliżej świata (turnus dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem, zespołem Aspergera oraz ADHD)
9. Aktywny maluszek (turnus dla dzieci w wieku 2 – 4 lat)
10. Stawiam na samodzielność (turnus dla dzieci z Zespołem Downa)

Szczegóły dotyczące pakietów pod adresem http://abcrehabilitacji.pl/turnusy-rehabilitacyjne/ lub po zalogowaniu http://logowanie.dzieciom.pl:45080/ w zakładce turnusy rehabilitacyjne.

Serdecznie zapraszamy:
600-338-677 / 606-200-631