Zajęcia grupowe w AMICUSie

Zajęcia grupowe w AMICUSie
baner aktualnosci

Od dwóch miesięcy spotykamy się co tydzień na zajęciach grupowych. Przez ten czas bardzo się polubiliśmy! Wszyscy znamy swoje imiona i chętnie uczestniczymy we wspólnych zabawach, które uczą nas różnych form współdziałania. Podczas zajęć w grupie skupiamy przez dłuższy czas swoją uwagę nie tylko na zadaniu, ale również na naszych kolegach i koleżankach – uczymy się obserwować ich reakcje i staramy się dopasować nasze zachowanie, a więc działamy mając na uwadze odpowiedzialność i pomoc innym.

Odnosimy małe sukcesy, które dają nam dużo radości i budują pozytywny obraz „ja” każdego z nas. Uczymy się wygrywać i godzić się z porażką, a na każdych zajęciach wzbogacamy naszą wiedzę o życiu na skutek tego, że możemy samodzielnie doświadczyć szeregu różnych przeżyć.

Dzięki temu, że jesteśmy razem rozwijamy przede wszystkim sferę emocjonalno-społeczną każdego z nas: podczas zabaw przestrzegamy wcześniej ustalonych norm i reguł, staramy się podejmować wyznaczone nam w grupie role oraz pamiętać o naszych prawach i obowiązkach.

Ale nie tylko! Zabawa doskonali naszą orientację przestrzenną oraz w schemacie własnego ciała – ćwiczymy obraz symetrii i funkcjonowanie naszej lewej i prawej strony, przez wykonywanie ćwiczeń ruchowych z elementami równoważnymi. Usprawniamy i rozwijamy funkcje manualne, rozwijamy percepcję słuchową i pamięć słuchową poprzez wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków oraz reagowanie na zmiany tempa i rytmu, a także pobudzamy naszą aktywności poznawczą: usprawniamy koordynację wzrokowo – ruchową, doskonalimy percepcje wzrokową i spostrzegawczość, uczymy się klasyfikować według określonych zasad.

W przyszłości chcemy zwiększać naszą zaradność życiową w zakresie kontaktu z innymi. Nieustająco rozbudza się nasza potrzeba kontaktu z rówieśnikami i coraz większe znaczenie mają pozytywne wzorce zachowania społecznego i współdziałanie w grupie dzieci.

Oczywiście, będziemy nadal wdrażać się do lepszej koncentracji uwagi i wydłużania czasu efektywnej działalności, nauczymy się jeszcze trafniej rozpoznawać emocje swoje i innych i chętnie będziemy dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z rówieśnikami.

Więcej informacji o zajęciach grupowych znajdziecie na naszej stronie w zakładce Nasze terapie.