AMICUS_Zajęcia grupowe

Zajęcia grupowe pełnią istotną funkcję w rozwoju dzieci. Udział w zajęciach sprzyja budowaniu dobrych relacji rówieśniczych, rozwija umiejętności porozumiewania się z innymi, wyzwala emocje. Dzieci integrują się z grupą, uczą się wykonywać rozmaite zadania w interakcji z innymi.

Kreatywne brzdące to zajęcia łączące ćwiczenia logorytmiczne z elementami aktywności polisensorycznych. Głównym celem zajęć jest wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka, poznawanie otaczającego świata za pomocą zmysłów, proponowanie rozmaitych bodźców, aktywizowanie  uczestnika w sprzyjającej atmosferze do nawiązywania relacji podczas zabaw ruchowych. Przeznaczone są dla dzieci z deficytami rozwojowymi.

„Kreatywne brzdące” to sposób na poznanie siebie, rozwijanie świadomości swojego ciała oraz możliwość eksperymentowania i zauważania skutków naszych działań.

Zajęcia prowadzone są przez logopedę oraz psychologa.

Zajęcia dla dzieci w wieku: 2-4 lata
Termin: poniedziałki o godz. 10:30
Czas trwania: 75 min. (30 min. + 15 min. przerwy + 30 min.)

Zajęcia podzielone są na dwie części:

 • Logorytmika

Logorytmika jest metodą, która polega na wykonywaniu ćwiczeń muzyczno-ruchowych, słuchowych i językowych, które odpowiednio połączone, mają wpłynąć na świadomość ciała, uwrażliwienie dziecka na prozodię mowy, motorykę dużą i małą a w efekcie na sprawność całego aparatu artykulacyjnego. Działania te mają na celu wspomaganie terapii wad i zaburzeń mowy, przy tym uwrażliwiając na cechy wspólne mowy i muzyki, takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika i barwa dźwięku.

Należy więc wyróżnić cztery filary logorytmiki – słowo, rytm, ruch i muzykę. Odpowiednio połączone mają nieocenioną wartość terapeutyczną.

Logorytmika to przede wszystkim ćwiczenia grupowe, oparte na zabawie. Dlaczego właśnie zabawie? Bo to najlepszy sposób na bezstresowe nauczanie, budowanie relacji społecznych, mimowolne zaangażowanie ciała w wykonywane ćwiczenia.

 • Zajęcia z elementami polisensoryki

Głównym celem zajęć jest rozwijanie kreatywności oraz samodzielności dziecka, wspieranie  rozwoju zmysłów (dotyku, węchu, wzroku, słuchu, smaku), wpływanie na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę, czyli za pracę dłoni) oraz pogłębianie kontaktów społecznych z innymi dziećmi.

Podczas zajęć brudzimy się artykułami spożywczymi np. mąką, olejem, wodą, ziarnami, warzywami, owocami. Wybrane produkty łączymy, ugniatamy, lepimy, wąchamy, próbujemy i  robimy wszystko inne co przyjdzie nam do głowy.

Integracyjne gry sportowe – zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej dla dzieci z autyzmem. Podczas zajęć kształtujemy umiejętność dostrzegania rówieśników i rozwijamy potrzebę wspólnej zabawy. Realizujemy ćwiczenia usprawniające, z rytmem i nazewnictwem słownym aby rozwinąć ekspresję słowną. Wprowadzamy, również ćwiczenia z zakresu integracji sensorycznej, co całościowo harmonizuje rozwój psychoruchowy.

Zajęcia prowadzone są przez psychologa oraz fizjoterapeutę.

Zajęcia dla dzieci w wieku: 8-12 lat
Termin: środy o godz. 15:00
Czas trwania: 50 min.

Zakręcone buźki to zajęcia łączące ćwiczenia logopedyczne z zadaniami rozwijającymi umiejętności grafomotoryczne. Przeznaczone są dla starszych dzieci z nieznacznymi dysfunkcjami rozwojowo-ruchowymi.

Zajęcia dla dzieci w wieku: 7-15 lat
Termin: środy o godz. 15:00
Czas trwania: 50 min.

Zajęcia podzielone są na dwie części:

 • Gry i zabawy logopedyczne

Głównym celem zajęć jest rozwój systemu językowego poprzez wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej, rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi, rozumienia wypowiedzi słownych oraz kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka.

Podczas zajęć skupimy się również nad rozwojem funkcji słuchowych i wzrokowych oraz sprawnością aparatu artykulacyjnego. Zajęcia oparte są na grach i zabawach, które sprzyjają budowaniu relacji rówieśniczych, rozwijają umiejętność porozumiewania się z innymi.

 • Ćwiczenia grafomotoryczne

Celem spotkań jest przygotowanie dziecka do opanowania lub udoskonalenia umiejętności pisania. W czasie zajęć dzieci będą rozwijały:  ogólną sprawność motoryczną w toku zabaw i ćwiczeń z zakresu terapii ręki, koordynację wzrokowo-ruchową, szybkość i precyzje ruchów. Ćwiczenia grafomotoryczne pozwalają korygować nieprawidłową technikę rysowania i stymulują polisensorycznie tzn. oddziałują na wszystkie zmysły dziecka.

Zajęcia prowadzone są przez logopedę oraz psychologa.

GraMY-GadaMY!

Na każdych zajęciach poznajemy jedną grę (planszową, karcianą, towarzyską lub sportową) i w nią gramy! Dzięki temu nabywamy kompetencje społeczne oraz tworzymy i pielęgnujemy relacje rówieśnicze. Uczymy postępowania według określonych w grze zasad oraz respektowania tych zasad. Nabywamy umiejętności wygrywania i przegrywania. Budujemy śmiałość, otwartość i ciekawość oraz dbamy dobry humor! Wybierane przez nas gry stymulują funkcje poznawcze, są też inspiracją do spędzania wolnego czasu w domu.

Zajęcia prowadzone są przez psychologa oraz terapeutę SI.

Zajęcia dla dzieci w wieku: 8-12 lat

Termin: czwartki o godz. 15.00

Czas trwania: 50 min.

Zajęcia korekcyjne

Celem zajęć korekcyjnych jest wzmacnianie mięśni posturalnych oraz przyswajanie zasad i nawyków prawidłowej postawy. W ramach zajęć prowadzone są, po za ćwiczeniami wzmacniającymi „gorset mięśniowy”, ćwiczenia gibkościowe, aktywny streching,  ćwiczenia rozwijające koordynację i zborność ruchową.

Zajęcia kierowane są do dzieci z wadami postawy, skoliozami, z wadami stóp i kolan. Korektywa jest również wskazana dla dzieci w okresie szybkiego wzrostu  oraz dla dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym, aby zadziałać profilaktycznie i wzmacniająco. Podczas systematycznych spotkań przewidziane jest również przeprowadzenie instruktażu  ze wskazówkami do pracy w domu z rodzicem.

Zajęcia prowadzone są przez fizjoterapeutę.

Zajęcia dla dzieci w wieku: 8-13 lat
Termin: czwartki o godz. 16:00
Czas trwania: 50 min.

Plecy okrągłe

Celem zajęć jest poprawa postawy ciała, wypłaszczenie pogłębionej kifozy piersiowej, nauka korekcyjnego ustawienia kręgosłupa oraz wyrobienie nawyku właściwej postawy. Dzieci będą wykonywały ćwiczenia wzmacniające osłabione grupy mięśniowe, rozciągające oraz stymulujące czucie głębokie.

Zajęcia prowadzone są przez fizjoterapeutę.

Zajęcia dla dzieci w wieku: 7-15 lat
Termin: wtorki o godz. 14:00
Czas trwania: 50 min.

Poznajemy własne emocje

Podczas zajęć dzieci dowiadują się jaką rolę pełnią emocje, uczą się ich rozpoznawania i nazywania oraz poznają sposoby adekwatnego radzenia sobie z nimi. Kształtują także umiejętność przewidywania konsekwencji swoich działań oraz uświadomią sobie jaki wpływ mają myśli na powstawanie emocji. W rezultacie dzieci będą lepiej radziły sobie w trudnych sytuacjach: ze złością, smutkiem, lękiem, rozdrażnieniem. Zajęcia prowadzone są w oparciu o techniki poznawczo-behawioralne, elementy treningów relaksacyjnych i uważności oraz arteterapię. Mają formę prostych ćwiczeń, w ramach których pracujemy z emocjami, myślami oraz ciałem.

Korzyści wypływające z regularnego uczestnictwa w zajęciach:

 • większa cierpliwość i umiejętność kontrolowania zachowań impulsywnych,
 • wypracowanie umiejętności wyciszania i uspokajania się,
 • wzrost umiejętności radzenia sobie ze smutkiem, gniewem, napięciem, zdenerwowaniem,
 • redukcja reakcji lękowych, depresyjnych, skłonności do zamartwiania się,
 • zwiększenie kreatywności,
 • lepsza umiejętność relaksowania się,
 • wzrost świadomości doznań płynących z ciała, emocji i myśli,
 • lepsza koncentracja i pamięć,
 • lepsze wyniki w nauce.

Zajęcia prowadzone są przez dwóch psychologów.

Zajęcia dla dzieci w wieku: 7-9 lat
Termin: środy o godz. 16:00
Czas trwania: 50 min.