AMICUS_Zajęcia grupowe

Zajęcia grupowe pełnią istotną funkcję w rozwoju dzieci. Udział w zajęciach sprzyja budowaniu dobrych relacji rówieśniczych, rozwija umiejętności porozumiewania się z innymi, wyzwala emocje. Dzieci integrują się z grupą, uczą się wykonywać rozmaite zadania w interakcji z innymi.

Kreatywne brzdące to zajęcia łączące zajęcia logorytmiczne oraz zajęcia z elementami polisensoryki. Głównym celem zajęć jest wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka, poznawanie otaczającego świata za pomocą zmysłów, proponowanie rozmaitych bodźców, aktywizowanie  uczestnika w sprzyjającej atmosferze do nawiązywania relacji podczas zabaw ruchowych. Przeznaczone są dla dzieci z deficytami rozwojowymi.

„Kreatywne brzdące” to sposób na poznanie siebie, rozwijanie świadomości swojego ciała oraz możliwość eksperymentowania i zauważania skutków naszych działań.

Zajęcia prowadzone są przez logopedę oraz psychologa.

Zajęcia dla dzieci w wieku: do 4 r.ż.
Termin: poniedziałki o godz. 11:00
Czas trwania: 75 min. (30 min. + 15 min. przerwy + 30 min.)

Zajęcia podzielone są na dwie części:

 • Logorytmika

Logorytmika jest metodą, która polega na wykonywaniu ćwiczeń muzyczno-ruchowych, słuchowych i językowych, które odpowiednio połączone, mają wpłynąć na świadomość ciała, uwrażliwienie dziecka na prozodię mowy, motorykę dużą i małą a w efekcie na sprawność całego aparatu artykulacyjnego. Działania te mają na celu wspomaganie terapii wad
i zaburzeń mowy, przy tym uwrażliwiając na cechy wspólne mowy i muzyki, takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika i barwa dźwięku.

Należy więc wyróżnić cztery filary logorytmiki – słowo, rytm, ruch i muzykę. Odpowiednio połączone mają nieocenioną wartość terapeutyczną.

Logorytmika to przede wszystkim ćwiczenia grupowe, oparte na zabawie. Dlaczego właśnie zabawie? Bo to najlepszy sposób na bezstresowe nauczanie, budowanie relacji społecznych, mimowolne zaangażowanie ciała w wykonywane ćwiczenia.

 • Zajęcia z elementami polisensoryki

Głównym celem zajęć jest:
– rozwijanie kreatywności oraz samodzielności dziecka,
– wspieranie  rozwoju zmysłów: dotyku, węchu, wzroku, słuchu, smaku,
– wpływ na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę, czyli za pracę dłoni),
– pogłębianie kontaktów społecznych z innymi dziećmi.

Podczas zajęć brudzimy się artykułami spożywczymi  np. mąką, olejem, wodą, ziarnami, warzywami, owocami. Wybrane produkty łączymy, ugniatamy, lepimy, wąchamy, próbujemy i  robimy wszystko inne co przyjdzie nam do głowy.

Celem zajęć korekcyjnych jest wzmacnianie mięśni posturalnych oraz przyswajanie zasad i nawyków prawidłowej postawy. W ramach zajęć prowadzone są, po za ćwiczeniami wzmacniającymi „gorset mięśniowy”, ćwiczenia gibkościowe, aktywny streching,  ćwiczenia rozwijające koordynację i zborność ruchową.

Zajęcia kierowane są do dzieci z wadami postawy, skoliozami, z wadami stóp i kolan. Korektywa jest również wskazana dla dzieci w okresie szybkiego wzrostu  oraz dla dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym, aby zadziałać profilaktycznie i wzmacniająco. Podczas systematycznych spotkań przewidziane jest również przeprowadzenie instruktażu  ze wskazówkami do pracy w domu z rodzicem.

Zajęcia prowadzone są przez fizjoterapeutów.

Zajęcia dla dzieci w wieku: 6-12 lat
Termin:
I grupa – poniedziałki o godz. 16:00
II grupa – czwartki o godz. 16:00
Czas trwania: 50 min.

„Od kropeczki do kropeczki” – ćwiczenia z elementami grafomotoryki. Celem spotkań jest przygotowanie dziecka do opanowania lub udoskonalenia umiejętności pisania. W czasie zajęć dzieci będą rozwijały:  ogólną sprawność motoryczną w toku zabaw i ćwiczeń z zakresu terapii ręki, koordynację wzrokowo-ruchową, szybkość i precyzje ruchów. Ćwiczenia grafomotoryczne pozwalają korygować nieprawidłową technikę rysowania i stymulują polisensorycznie, tzn. oddziałują na wszystkie zmysły dziecka.

Zajęcia przeznaczone dla dzieci  z trudnościami grafomotorycznymi, rozpoczynających naukę pisania.

Zajęcia prowadzone są przez psychologa oraz fizjoterapeutę.

Zajęcia dla dzieci w wieku: 5-8 lat
Termin: wtorki o godz. 15:00
Czas trwania: 50 min.

Integracyjne gry sportowe – zajęcia dla dzieci z elementami Integracji Sensorycznej. Podczas zajęć kształtujemy umiejętność dostrzegania rówieśników i rozwijamy potrzebę wspólnej zabawy. Realizujemy ćwiczenia usprawniające, z rytmem i nazewnictwem słownym aby rozwinąć ekspresję słowną. Wprowadzamy, również ćwiczenia z zakresu integracji sensorycznej, co całościowo harmonizuje rozwój psychoruchowy.

Zajęcia prowadzone są prze psychologa oraz fizjoterapeutę.

Zajęcia dla dzieci w wieku: 7-9 lat
Termin: środy o godz. 15:00
Czas trwania: 50 min.

Zajęcia dla dzieci z nieznacznymi dysfunkcjami rozwojowo-ruchowymi dla młodszych i starszych dzieci. Celem spotkań jest rozwijanie umiejętności współpracy i współzawodnictwa w grupie rówieśniczej w ramach zajęć sportowych. Prowadzimy różnorodne zabawy ruchowe z naśladownictwem i opowieścią ruchową. Wprowadzamy gry z elementami zasad fair play. Dzieci odgrywają różne role, spełniają określone zadania i kształtują w sobie poczucie akceptacji w grupie. Dzięki temu lepiej rozumieją reguły i zasady funkcjonowania społecznego.

Zajęcia prowadzone są przez psychologa oraz fizjoterapeutę.

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych:

 • Zajęcia dla dzieci w wieku: 6-12 lat
  Termin: środy o godz. 16:00
  Czas trwania: 50 min.
 • Zajęcia dla dzieci w wieku: 13-16 lat
  Termin: środy o godz. 17:00
  Czas trwania: 50 min.

 

Gry i zabawy logopedyczne – zajęcia dla starszych dzieci z nieznacznymi dysfunkcjami rozwojowo-ruchowymi. Głównym celem zajęć jest rozwój systemu językowego poprzez wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej, rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi, rozumienia wypowiedzi słownych oraz kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka.

Podczas zajęć skupimy się również nad rozwojem funkcji słuchowych i wzrokowych oraz sprawnością aparatu artykulacyjnego. Zajęcia oparte są na grach i zabawach, które sprzyjają budowaniu relacji rówieśniczych, rozwijają umiejętność porozumiewania się z innymi.

Zajęcia prowadzone są przez logopedę oraz psychologa.

Zajęcia dla dzieci w wieku: 13-16 lat
Termin: środy o godz. 16:00
Czas trwania: 50 min.