Terapia polisensoryczna

Zmysły są głównymi kanałami dopływu bodźców do układu nerwowego. Pod wpływem ich działania w mózgu dochodzi do odbioru napływających informacji, przekształcenia ich i wiązania z wcześniej zdobytymi doświadczeniami.

Dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania człowieka konieczny jest stały dopływ bodźców zmysłowych do układu nerwowego. Pozwalają one poznawać otaczający świat, uczyć się właściwego reagowania na cechy i wymagania środowiska, w którym żyjemy.

Terapia polisensorycznaCele

Terapia polisensoryczna ma na celu usprawnianie i pobudzanie do działania wszystkich zmysłów:

  • wzroku
  • słuchu
  • smaku
  • węchu
  • zmysłu równowagi

W tym celu wykorzystujemy materiały o różnych strukturach i fakturach, m.in. sypkie (mąka, groch, makaron, piasek), półpłynne (kisiel, galaretka, piasek), formowane (plastelina, glina, ciastolina), naturalne (kamienie, muszelki, liście, owoce), a także dźwięki i zapachy.

Efekty

Dzięki aktywności sensorycznej dziecko zdobywa orientację oraz poczucie bezpieczeństwa. Zaczyna rozumieć otaczający je świat i przyjmować go bez lęku. Rozwija się oraz otwiera na nowe doznania i doświadczenia.