Przygotowanie wczesnoszkolne_1

Pakiet łączonych terapii opracowany z myślą o dzieciach, które przygotowują się do szkoły lub też już do niej chodzą.

 • Jeśli zastanawiacie się czy Wasze dziecko jest gotowe do rozpoczęcia nauki w szkole,
 • jeśli chcielibyście skonsultować trudności edukacyjne czy też rozwojowe,
 • jeśli potrzebujecie zastanowić się wraz z zespołem specjalistów nad sposobem motywowania oraz wspierania rozwoju dziecka.

Oferujemy opracowanie strategii „od problemów do rozwiązań” obejmującej pracę w czterech obszarach:

 • psychologicznym
 • logopedycznym
 • Integracji Sensorycznej
 • ruchowym

Liczba godzin terapii – po konsultacji z terapeutą prowadzącym indywidualnie dostosowana do potrzeb dziecka.

W razie potrzeby terapia może zawierać również Ocenę Gotowości Szkolnej dziecka, która daje informacje o tym co wzmacniać, kompensować czy korygować w rozwoju dziecka.

Terapia:

PSYCHOLOG
 • wspomaganie rozwoju funkcji wzrokowo-przestrzennych (pamięć wzrokowa, analiza i synteza wzrokowa, orientacja przestrzenna i inne)
 • ćwiczenia usprawniające rozwój koncentracji i uwagi u dzieci (uwaga dowolna, selektywność uwagi, koncentracja uwagi)
 • pobudzanie motywacji do podejmowania wysiłku intelektualnego
 • ćwiczenia grafomotoryczne
 • wspieranie rozwoju emocjonalnego (separacja od rodzica, rozpoznawanie, przeżywanie i kontrola emocji, poczucie bezpieczeństwa)
 • wspieranie rozwoju społecznego (znajomość, przestrzeganie i rozumienie norm i zasad, kompetencje społeczne, adekwatna do sytuacji regulacja zachowania, adaptacja w nowych sytuacjach)
LOGOPEDA
 • praca nad artykulacją głosek (likwidowanie wad wymowy)
 • ćwiczenia z zakresu analizy i syntezy słuchowej (ćwiczenia analizy i syntezy sylabowej lub/i głoskowej)
 • ćwiczenia słuchu fonematycznego
 • ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny (poprawa sprawności warg, języka)
 • wspomaganie kompetencji językowej (zwiększenie zasobu słownika, umiejętności budowy zdań, prawidłowego użycia form gramatycznych)
 • wspomaganie umiejętności czytania (praca nad czytaniem ze zrozumieniem)
 • wspomaganie myślenia przyczynowo-skutkowego i umiejętności werbalizowania związków przyczyna- skutek
 • prowadzenie pracy profilaktycznej i terapeutycznej w zakresie czytania i pisania, wspomaganie rozwoju komunikacji
TERAPIA RUCHOWA
 • Program profilaktyki wad postawy takich jak skoliozy, koślawość kolan, wzmacnianie mięśni posturalnych, prostownika grzbietu, mięśni brzucha.
 • Ćwiczenia ogólno kondycyjne rozwijające sprawność fizyczną, wytrzymałość, gibkość i koordynację ruchową z wykorzystaniem sprzętów: piłki, step reebok, równoważni, bieżni i innych.
 • Ćwiczenia ogólno kondycyjne zapobiegające otyłości
 • Stworzenie zestawu ćwiczeń dopasowanych do indywidualnych potrzeb dziecka i nauczenia prawidłowego ich wykonania w domu przy asyście rodzica.
INTEGRACJA SENSORYCZNA
 • rozwijanie prawidłowego odbioru i analizy bodźców zmysłowych (dostarczanych z otoczenia poprzez wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz wewnętrznych, płynących z własnego ciała (ze zmysłu równowagi i czucia głębokiego)
 • ćwiczenia równowagi statycznej i dynamicznej
 • praca nad świadomością i schematem ciała
 • kontrola postawy
 • współpraca ciała w obrębie relacji przestrzennych
 • ćwiczenia wspomagające rozwój pamięci sekwencyjnej i planowanie ruchu

wczesnoszkolny schemat

Koszt terapii – po konsultacji z terapeutą prowadzącym, pakiet terapii zostanie indywidualnie dostosowany do potrzeb dziecka. Koszt zależny jest od ilości godzin ustalonych z rodzicem (w ramach obowiązującego cennika pakietów terapeutycznych)