EEG Biofeedback

EEG Biofeedback jest formą neurorehabilitacji poprawiającą funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego poprzez modyfikację czynności bioelektrycznej mózgu. Wykorzystuje efekt biologicznego sprzężenia zwrotnego (ang. biofeedback) do modyfikacji fal mózgowych.Amicus 02.02.2014 141

Ta nieinwazyjna metoda terapeutyczna zakłada, iż aktywność bioelektryczna mózgu odzwierciedla stan psychofizjologiczny oraz że można samodzielnie modyfikować fale mózgowe i kontrolować je.

Na podstawie diagnostyki QEEG oraz indywidualnie dobranego protokołu treningowego dąży się do poprawy funkcjonowania mózgu.

EEG Biofeedback znajduje zastosowanie w terapii dzieci i osób dorosłych ze schorzeniami o podłożu neurologicznym i psychologicznym, a także u osób zdrowych, które chcą poprawić swoje funkcjonowanie psychofizjologiczne.

Wskazania
• stany lękowe
• zaburzenia nastroju
• zaburzenia psychosomatyczne
• stres
• zaburzenia snu
• deficyty uwagi
• deficyty poznawcze
• dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia
• ADHD i ADD
• epilepsja
• autyzm, zespół Aspergera
• tiki nerwowe
• zespół Tourette’a

Sesja terapeutyczna
Pacjent ma podłączone do głowy elektrody przekazujące sygnał z mózgu do komputera terapeuty. Rejestrowane na bieżąco fale mózgowe widoczne są jednocześnie na monitorze pacjenta i terapeuty. Pacjent widzi je jako grę audiowizualną, np. jedzie samochodem. Kieruje nim za pomocą siły woli, myśli, fal mózgowych. Wygrywa, gdy potrafi zwiększyć aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości. Kiedy uaktywniają się fale niepożądane, przegrywa.

Efekty
Dzięki treningom rozwija się proces warunkowania instrumentalnego, czyli proces świadomego kontrolowania stanów psychicznych i fizjologicznych oraz sprzęgania ich ze sobą. Połączenia neuronalne ulegają przeorganizowaniu, a czynność bioelektryczna normalizacji.

Jednym z pierwszych pozytywnych efektów terapii jest regulacja cyklów dobowych, w tym snu. Poprawia się jego jakość – sen daje więcej odpoczynku.

Złe emocje ulegają wyciszeniu. Powraca równowaga psychiczna. Zwiększa się odporność na stres.

Dzięki usprawnieniu procesów poznawczych i wzmocnieniu kontroli uwagi wzrastają możliwości intelektualne.

Warunkiem podjęcia terapii EEG Biofeedback jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do prowadzenia terapii.