Gabinety bezpłatnej reh PFRON

pfron_logoSkorzystaj z darmowej terapii w Ośrodku Rehabilitacji AMICUS, BIOMICUS i CEMICUS w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

 W ofercie:

 • Terapia integracji sensorycznej
 • Terapia logopedyczna
 • Masaż logopedyczny
 • Terapia psychologiczna
 • Relaksacja
 • Terapia EEG Biofeedback
 • Trening funkcjonowania codziennego poprzez rehabilitację ruchową

Warunkiem uczestnictwa jest:

 • subkonto w Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” lub w Fundacji Sedeka,
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci i młodzież) lub orzeczony stopień niepełnosprawności: znaczny lub umiarkowany (dorośli),
 • rodzaj niepełnosprawności: schorzenie narządu ruchu, schorzenie narządu wzroku, schorzenie narządu słuchu, choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe, ogólny stan zdrowia, niepełnosprawności sprzężone, autyzm, inne,
 • zaświadczenie od lekarza neurologa o braku przeciwskazań do realizacji terapii EEG Biofeedback,
 • nieuczestniczenie w tym samym okresie w podobnych projektach dofinansowanych przez PFRON.

Kontakt:

Ośrodek Rehabilitacji AMICUS
ul. Słowackiego 12, Warszawa
tel: +48 22 100 13 09 lub 606 200 631
mail: sekretariat@osrodekamicus.pl