Gabinety bezpłatnej reh PFRONlogo-pfron-nowe

Skorzystaj z bezpłatnej terapii w Ośrodkach Rehabilitacji AMICUS, BIOMICUS i CEMICUS w ramach projektu „Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji” dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapraszamy na bezpłatne terapie:

Oferowane formy wsparcia:

 • trening funkcjonowania codziennego poprzez rehabilitację ruchową,
 • terapia integracji sensorycznej,
 • terapia logopedyczna,
 • masaż logopedyczny,
 • terapia psychologiczna,
 • relaksacja,
 • terapia EEG Biofeedback.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają poniższe warunki:

 • posiadają subkonto w Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” lub w Fundacji Sedeka,
 • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci i młodzież do 16 r.ż.) lub orzeczony stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany (dorośli i młodzież powyżej 16 r.ż.),
 • nie uczestniczą w tym samym czasie w innych projektach dofinansowanych przez PFRON,
 • nie korzystają z Warsztatów Terapii Zajęciowej zakładających osiągnięcie zbieżnych celów terapii,
 • nie uczęszczają do Środowiskowego Domu Samopomocy,
 • nie są mieszkańcem/podopiecznym placówek innych niż WTZ lub ŚDS finansowanych ze środków publicznych.

Kontakt:

Ośrodek Rehabilitacji AMICUS
ul. Słowackiego 12, Warszawa
tel: +48 22 100 13 09 lub 606 200 631
mail: kontakt@osrodekamicus.pl