Kombinezony Atlant już dostępne

w Ośrodku AMICUS

Kombinezony Atlant już dostępne
baner aktualnosci

Kombinezony neurorehabilitacyjne Atlant już dostępne w ofercie rehabilitacji ruchowej Ośrodka Amicus! Istotą metody jest aktywacja ośrodkowego układu nerwowego poprzez wykonywanie odpowiednich ćwiczeń przez pacjenta w kombinezonie Atlant.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr 606 200 631 lub mailowo: sekretariat@osrodekamicus.pl.

Rehabilitacja w kombinezonie Atlant zapewnia:
– przywrócenie lub kompensację niepełnosprawności ruchowej w całości lub częściowo, w zależności od deficytu ruchowego i czasu trwania choroby,
– poprawę koordynacji ruchów, przywrócenie równowagi statycznej oraz dynamicznej, poprawa kontroli napięcia w utrzymaniu pozycji pionowej, aktywację umiejętności poruszania się.
– przywrócenie zaburzonych funkcji mowy, dyslalii, afazji ruchowej.
Wskazania:
– mózgowe porażenie dziecięce,
– uszkodzenia rdzenia kręgowego,
– urazowe uszkodzenia mózgu,
– dyskopatia,
– choroby układu mięśniowo-szkieletowego,
– skolioza,
– udary mózgu,
– atetoza,
– ataksja,
– autyzm,
– zespół Downa,
– stwardnienie rozsiane,
– innymi zaburzenia, które wymagają odzyskiwania funkcji poznawczych i motorycznych.

Czas trwania jednej sesji treningowej w kombinezonie Atlant od 15 minut do 40 minut, w zależności od tolerancji pacjenta na wysiłek oraz jego motywacji.
Dla niektórych pacjentów z zaburzeniami ruchu konieczne jest leczenie wspomagające w kombinezonie Atlant przez dłuższy czas, to znaczy, że trzeba taką terapię prowadzić stale.

Więcej na stronie: www.osrodekamicus.pl/nasze-terapie-2/rehabilitacja-ruchowa/