Grupowe zajęcia psychologiczno – pedagogiczne

Ośrodek Rehabilitacji AMICUS zaprasza dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne na grupowe zajęcia psychologiczno – pedagogiczne.

Zajęcia skierowane są dla dzieci:

  • mających problemy w nawiązywaniu prawidłowych relacji społecznych,
  • z nieprawidłowym obrazem siebie,
  • zaburzeniami emocjonalnymi.

Dzieci autystyczne, z zespołem Aspergera, FASD, zaburzeniami zachowania i emocji będą pracować nad kształtowaniem większej motywacji do nawiązywania i poszerzania relacji społecznych, zmianą zachowań społecznych na bardziej efektywne, opanowaniem umiejętności przenoszenia uczonych zachowań na sytuacje dnia codziennego. Udział w zajęciach umożliwi naukę rozpoznawania i nazywania emocji, rozwinie u dzieci empatię, nauczy asertywności.

  • Czas trwania zajęć: 60 do 90 minut (w zależności od omawianego tematu oraz od wieku i możliwości uczestników).
  • Częstotliwość: raz w tygodniu w środy, godz. 17.00.
  • Pierwsze spotkanie już w październiku. Dokładny termin zostanie podany osobom zainteresowanym.
  • Zajęcia prowadzić będzie zespół składający się z pedagoga i psychologa.
  • Koszt: 80zł miesięcznie za osobę.

Ilość miejsc ograniczona. Kwalifikacji  na zajęcia dokonuje terapeuta.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy tel. 606 200 631, mail: sekretariat@osrodekamicus.pl