Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji PFRON

Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji PFRON
baner aktualnosci

Ośrodki Rehabilitacji AMICUS, BIOMICUS i CEMICUS zapraszają do udziału w projekcie Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji realizowanym przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt ma charakter ogólnopolski. Obejmuje terapię dzieci i dorosłych. Ilość miejsc jest ograniczona.

 W ofercie:

  • Terapia integracji sensorycznej
  • Terapia logopedyczna
  • Masaż logopedyczny
  • Terapia psychologiczna
  • Relaksacja
  • Terapia EEG Biofeedback
  • Trening funkcjonowania codziennego poprzez rehabilitację ruchową

Warunkiem uczestnictwa jest:

  • subkonto w Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” lub w Fundacji Sedeka,
  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci i młodzież) lub orzeczony stopień niepełnosprawności: znaczny lub umiarkowany (dorośli),
  • rodzaj niepełnosprawności: schorzenie narządu ruchu, schorzenie narządu wzroku, schorzenie narządu słuchu, choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe, ogólny stan zdrowia, niepełnosprawności sprzężone, autyzm, inne,
  • zaświadczenie od lekarza neurologa o braku przeciwskazań do realizacji terapii EEG Biofeedback,
  • nieuczestniczenie w tym samym okresie w podobnych projektach dofinansowanych przez PFRON.

Aby uzyskać więcej informacji należy się skontaktować z sekretariatami Ośrodków:

Ośrodek Rehabilitacji AMICUS – Terapia dzieci i młodzieży
ul. Słowackiego 12, Warszawa
tel: +48 22 100 13 09 lub 606 200 631
mail: sekretariat@osrodekamicus.pl

Ośrodek Rehabilitacji BIOMICUS – Terapia dzieci i młodzieży
ul. Pańska 96 lok. 201, Warszawa
tel: +48 22 100 62 73 lub 881 934 284
mail: kontakt@biomicus.pl

Ośrodek Rehabilitacji CEMICUS – Terapia osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży
Grzybowska 4 lok. 9A, 00-131 Warszawa
tel. +48 22 100 13 28 lub 881 931 049
mail: kontakt@cemicus.pl