Procedury Covid-19 + ankiety

Pobierz

Formularz zgłoszeniowy – pakiety

Pobierz

Formularz zgłoszeniowy – turnusy

Pobierz

Kwestionariusz

Pobierz

Regulamin Ośrodków Rehabilitacji obowiązujący od 1 stycznia 2023 r.

Pobierz

Regulamin zakwaterowania obowiązujący od 1 stycznia 2023 r.

Pobierz

Wykaz platform do usług telemedycznych oraz poradnik

Pobierz