Cennik pełnopłatny

Cennik pełnopłatny obowiązuje pacjentów, którzy nie są podopiecznymi Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ani Fundacji Sedeka

Kategoria Cena

Turnusy rehabilitacyjne

Pakiet I Wczesny bodziec – 23 godz. 2070 zł
Pakiet II Szkoła prostych pleców – 25 godz. 2250 zł
Pakiet III Uzyskać swobodę – 35 godz. 3150 zł
Pakiet IV Polisensoryczny – 40 godz. 3600 zł
Pakiet V Aktywna pionizacja w kombinezonach – 35 godz. 3150 zł
Pakiet VI Potrafię więcej – 35 godz. 3150 zł
Pakiet VII Bliżej świata – 43 godz. 3870 zł
Pakiet VIII Stawiam na samodzielność – 40 godz. 3600 zł
Pakiet IX Innowalk Pro – 35 godz. 3150 zł
Pakiet X Aktywny Maluszek – 35 godz. 3150 zł

Zakwaterowanie

2 osoby w hostelu (1 pokój, wspólne kuchnia i łazienka), ul. Klaudyny 6, W-wa – 12 dni 800 zł
4 osoby w hostelu (2 pokoje, wspólne kuchnia i łazienka), ul. Klaudyny 6, W-wa 1100 zł
2 osoby w hostelu (1 pokój, wspólne kuchnia i łazienka) ul. Pańska 96, W-wa – 12 dni 900 zł
2-4 osób w apartamencie rodzinnym, ul. Żelazna 41, W-wa – 12 dni 1400 zł
2 osoby w hostelu (1 pokój, wspólne kuchnia i łazienka), ul. Grzybowska 4, W-wa – 12 dni 900 zł
2-4 osób w apartamencie rodzinnym, ul. Grzybowska 4, W-wa 1500 zł

Terapia

Koszt pojedynczej terapii – 1 godz. 90 zł
Koszt pojedynczej terapii – 0,5 godz. 45 zł

Pakiety terapeutyczne

Pakiet mały – 8 godz. 690 zł
Pakiet średni – 12 godz. 1020 zł
Pakiet duży – 16 godz. 1300 zł

Diagnozy i pisemne opinie

Psycholog
Skala dojrzałości umysłowej, opis i omówienie badania – 2 godz. 200 zł
Pisemna opinia psychologiczna – 0,5 godz. 90 zł
Diagnoza psychologiczna (np. dysleksja, gotowość szkolna, potencjał intelektualny, lateralizacja) – 3 x 1 godz. 260 zł
Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka od 1 miesiąca życia do 9 roku życia (Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego) – 3 x 1 godz. 260 zł
Przeprowadzenie testu inteligencji Weschlera, opis i omówienie badania – 3 x 1 godz. 260 zł
Przeprowadzenie testu KRR, opis i omówienie badania – 2 x 1 godz. 200 zł
Logopeda
Diagnoza logopedyczna (wywiad, ocena sprawności aparatu artykulacyjnego, badanie słuchu fonemowego, przekazanie zaleceń) – 3 x 1 godz. 260 zł
Pisemna opinia logopedyczna – 0,5 godz. 90 zł
Pisemna opinia neurologopedyczna – 0,5 godz. 90 zł
Diagnoza neurologopedyczna – 3 x 1 godz. 260 zł
Integracja sensoryczna
Diagnoza integracji sensorycznej – 3 x 1 godz. 290 zł
EEG Biofeedback
QEEG diagnoza EEG Biofeedback – 150 min. 250 zł