Zestawienie kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych w Ośrodku Rehabilitacji AMICUS od dnia 1 stycznia 2022 r.

Zestawienie kosztów pojedynczych terapii

Rodzaj usługi Koszt dla podopiecznych* Koszt dla pozostałych beneficjentów
1 godzina terapii indywidualnej 100 zł 120 zł
0,5 godziny terapii indywidualnej 50 zł 60 zł
1 godzina terapii wspomaganej 200 zł 240 zł
0,5 godziny terapii wspomaganej 100 zł 120 zł
1 godzina zajęć grupowych 30 zł 30 zł
1 godzina konsultacji 100 zł 120 zł
0,5 godziny konsultacji 50 zł 60 zł

 

Zestawienie kosztów pakietów terapeutycznych

Rodzaj pakietu Koszt dla podopiecznych* Koszt dla pozostałych beneficjentów
Pakiet mały – 8 godz. 780 zł 930 zł
Pakiet średni – 12 godz. 1 140 zł 1 370 zł
Pakiet duży – 16 godz. 1 440 zł 1 730 zł

 

Zestawienie kosztów turnusów rehabilitacyjnych

Rodzaj turnusu Koszt dla podopiecznych* Koszt dla pozostałych beneficjentów
Pakiet I Wczesny bodziec – 24 godz. 2 330 zł 2 790 zł
Pakiet II Szkoła prostych pleców – 30 godz. 2 910 zł 3 490 zł
Pakiet III Uzyskać swobodę – 40 godz. 3 880 zł 4 650 zł
Pakiet IV Polisensoryczny – 35 godz. 3 390 zł 4 070 zł
Pakiet V Potrafię więcej – 40 godz. 3 880 zł 4 650 zł
Pakiet VI Bliżej świata – 40 godz. 3 880 zł 4 650 zł
Pakiet VII Stawiam na samodzielność – 40 godz. 3 880 zł 4 650 zł
Pakiet VIII Aktywny Maluszek – 35 godz. 3 440 zł 4 070 zł

 

Zestawienie kosztów diagnoz/pisemnych opinii

Rodzaj usługi Koszt dla podopiecznych* Koszt dla pozostałych beneficjentów
Pisemna opinia psychologiczna 100 zł 120 zł
Diagnoza psychologiczna 300 zł 350 zł
Pisemna opinia logopedyczna 100 zł 120 zł
Diagnoza logopedyczna 200 zł 250 zł
Pisemna opinia fizjoterapeutyczna 100 zł 120 zł
Diagnoza integracji sensorycznej 350 zł 400 zł
Obserwacja kliniczna 200 zł 250 zł
Obserwacja procesów integracji sensorycznej 200 zł 250 zł
Wskazania dot. terapii integracji sensorycznej 200 zł 250 zł
Pisemna opinia dot. terapii Biofeedback 100 zł 120 zł
Diagnoza QEEG 250 zł 300 zł
Badanie QEEG 140 zł 180 zł

 

Zestawienie kosztów zakwaterowania

Lokal Koszt dla podopiecznych* Koszt dla pozostałych beneficjentów
Dla 2 osób w hostelu (1 pokój, wspólne kuchnia i łazienka),
ul. Klaudyny 6, Warszawa – 12 dni
700 zł 800 zł

 

*Cennik ulgowy obowiązuje podopiecznych Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

Szczegółowy zakres Usług świadczonych w poszczególnych Ośrodkach wraz z zestawieniem kosztów znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.