mgr Małgorzata Hawryluk

mgr Małgorzata Hawryluk

fizjoterapeuta

Wykształcenie

 • Studia magisterskie, II Wydział Lekarski, specjalność Fizjoterapia, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Studia podyplomowe na kierunku Integracja Sensoryczna pod nadzorem Centrum Integracji Sensorycznej, EWS w Warszawie

Kursy i szkolenia

 • NDT-Bobath podstawowy (EBTA)
 • Gimnastyka korekcyjna w wadach postawy, skrzywieniach kręgosłupa – usprawnianie
 • Certyfikat diagnosty i terapeuty Integracji Sensorycznej
 • Kurs diagnostyki i terapii neurorozwojowej niemowląt wg koncepcji Neurodevelopmental Treatment Bobath
 • Szkolenie „Profilaktyka deformacji i zwichnięć stawów – aktualne wytyczne postępowania z dziećmi z MPD”
 • Konferencja „Autyzm i co dalej?”
 • Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt 0-12 m-cy
 • Szkolenie „Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń”
 • Szkolenie „Dziecko z FAS w rodzinie – jak pomóc sobie i dziecku. Diagnoza, terapia i odpowiednie wsparcie”

Doświadczenie

W trakcie studiów magisterskich odbyłam liczne staże i praktyki zarówno w placówkach NFZ jak i prywatnych centrach rehabilitacji, gdzie pracowałam z niepełnosprawnymi dziećmi. To one najwięcej mnie nauczyły, dawały chęci do rozwoju i satysfakcję z pracy. Doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju zdobyłam pracując w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której zajmowałam się prowadzeniem terapii Integracji Sensorycznej. Wraz z zespołem terapeutów tworzyłam tam programy edukacyjno-terapeutyczne. Pracowałam również na stanowisku fizjoterapeuty w Przychodni Medycznej,  prowadząc rehabilitację dorosłych i dzieci z problemami ortopedycznymi, neurologicznymi, wadami postawy. Za priorytet uważam nawiązanie kontaktu z dzieckiem i dobranie ćwiczeń tak, aby były dla niego dobrą zabawą.

Zainteresowania

Praca z dziećmi to ogromne wyzwanie, dlatego stale chce podnosić własne kwalifikacje. Wolne chwile spędzam aktywnie na rowerze razem z moją rodziną.