mgr Karolina Nawrocka-Gregorczyk

mgr Karolina Nawrocka-Gregorczyk

logopeda

Wykształcenie

 • W trakcie studiów doktoranckich na kierunku językoznawstwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Studia magisterskie na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna Uniwersytet Warszawski
 • Studia licencjackie na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna, specjalizacja nauczycielska, specjalność logopedia ogólna

Kursy i szkolenia

 • Makaton I stopień
 • Plastrowanie Dynamiczne (Kinesiology Taping) w logopedii
 • Stymulacja sfery ustno-twarzowej z wykorzystaniem innowacyjnych pomocy logopedycznych (aplikatory wieloigłowe dr Lypako, chevy tubes)
 • Integracja Sensoryczna I stopień
 • Kompleksowa diagnoza logopedyczna z wykorzystaniem Testu Rozwoju Językowego
 • Terapia neurobiologiczna
 • V konferencja logopedyczna – „Metody diagnozowania i terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami autystycznymi. Terapia zaburzeń komunikacji, metoda krakowska, komunikacja alternatywna i wspomagająca”
 • Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej – I stopień kursu SI
 • Smykopląsy – warsztaty logorytmiczne
 • Jak uczyć dzieci glotto, czyli wychowanie językowe wg Bronisława Racławskiego
 • Wykorzystanie technik relaksacyjnych w praktyce logopedycznej
 • Edukacja matematyczna dzieci wg koncepcji prof. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Świadomość ciała w pracy nad głosem – warsztat poświęcony ćwiczeniom świadomości ciała w pracy nad prawidłową misją i barwą głosu
 • Szkolenie „Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń”
 • Szkolenie „Dziecko z FAS w rodzinie – jak pomóc sobie i dziecku. Diagnoza, terapia i odpowiednie wsparcie”

Doświadczenie

Doświadczenie w zawodzie zdobywałam w placówkach zarówno medycznych, jak i oświatowych, co pozwoliło mi ukierunkować swoje zainteresowania w dziedzinie logopedii. Interesuję się kształtowaniem funkcji językowych i komunikacyjnych dzieci z wyzwaniami rozwojowymi. Do każdego podopiecznego podchodzę indywidualnie i z szacunkiem. W swojej pracy wykorzystuję różne metody. Swoje działania opieram się zarówno na mowie werbalnej oraz komunikacji niewerbalnej, wszystko po to, aby ułatwić dzieciom porozumiewanie się, doskonalić ich umiejętności językowe i komunikacyjne.

Swój warsztat logopedyczny staram się regularnie poszerzać, zarówno w teorii, jak i w praktyce. Regularne uczestnictwo w szkoleniach, kursach i warsztatach daje mi możliwość ciągłego samorozwoju, co w sposób bezpośredni przekłada się na pracę z dziećmi.

Doświadczenie w pracy z dziećmi utwierdziło mnie w przekonaniu, że logopedia to nie tylko zawód, ale także pasj​a​. Dzięki temu każde nowo poznane dziecko jest dla mnie ​nie ​tylko uczniem, ale przede wszystkim partnerem.

W Ośrodku Rehabilitacji AMICUS prowadzę zajęcia indywidualne i grupowe.

Zainteresowania

Dużą przyjemność sprawia mi praca z dziećmi. Poza działalnością zawodową bardzo lubię podróżować, poznawać inne kultury i języki.