mgr Dobromiła Gliwińska

mgr Dobromiła Gliwińska

terapeuta EEG-Biofeedback

Wykształcenie

Studia magisterskie na kierunku Psychologia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kursy i szkolenia

  • Certyfikat EEG Biofeedback I Stopnia
  • Centrum CBT w Warszawie w zakresie terapii poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży
  • Szkolenie „Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń”
  • Szkolenie „Dziecko z FAS w rodzinie – jak pomóc sobie i dziecku. Diagnoza, terapia i odpowiednie wsparcie”

Doświadczenie

Moje doświadczenie zawodowe od kliku lat związane jest z pracą z dziećmi, rodzicami oraz psychoedukacją. Jako terapeuta EEG Biofeedback zajmuję się pacjentami z autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, specyficznymi trudnościami w nauce, czy niepełnosprawnością sprzężoną.

Zainteresowania

Interesuje mnie psychologia rozwojowa, a szczególnie jej elementy związane z czynnikami ryzyka i wspierania rozwoju.