mgr Aleksandra Skibowska

mgr Aleksandra Skibowska

logopeda, neurologopeda

pedagog specjalny, logopeda, neurologopeda, certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej

Wykształcenie

 • Studia podyplomowe z zakresu neurologopedii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność logopedia, Akademia Pedagogiki Specjalnej

Kursy i szkolenia

 • Stymulacje mechanizmów lewopółkulowych w zakresie usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
 • Stymulacja funkcji poznawczych – wzrokowych, słuchowych i motorycznych
 • Terapia neurobiologiczna dla początkujących
 • Makaton I stopień
 • Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy w zakresie wczesnej opieki logopedycznej
 • Strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego wg koncepcji NDT-Bobath
 • Terapia sensomotoryczna i regulacja napięcia mięśniowego obszaru ustno-twarzowego
 • AAC w zakresie wspomagającej i alternatywnej metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji
 • Diagnoza i terapia pacjentów z dysfagią
 • Szkolenie podstawowe PECS
 • Szkolenie „Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń”
 • Szkolenie „Dziecko z FAS w rodzinie – jak pomóc sobie i dziecku. Diagnoza, terapia i odpowiednie wsparcie”

Doświadczenie

Prowadzę terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, a co za tym idzie, dzieci z zburzeniami komunikacji językowej. Specjalizuję się w terapii dzieci z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną, z niedosłuchami oraz alalią. W codziennej pracy zapewniam również pomoc logopedyczną podopiecznym z innymi zaburzeniami, dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym jak również z niepełnosprawnością sprzężoną.

Specjalizuję się w prowadzeniu terapii metodą krakowską. Jest to systemowa terapia funkcji poznawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, której istotą jest fakt, iż opanowanie języka jest uwarunkowane poziomem funkcji intelektualnych.

Prowadzę ćwiczenia z zakresu nauki i użycia komunikacji alternatywnej/wspomagającej z użyciem znaków graficznych PCS oraz Programu Rozwoju Komunikacji MAKATON.