mgr Joanna Russek

mgr Joanna Russek

fizjoterapeuta

Wykształcenie

Studia magisterskie na kierunku rehabilitacja ruchowa w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Kursy i szkolenia

  • Kurs PNF w zakresie podstawowym i rozwijającym
  • NDT-Bobath dla dzieci (EBTA)
  • NDT-Bobath dla osób dorosłych i młodzieży (IBITA)
  • Kinesiotaping
  • Integracja Sensoryczna I i II stopień
  • Praktyczne zastosowanie ortezy Spider Suit
  • Podstawy terapii behawioralnej w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami ruchowymi o podłożu neurologicznym z wykorzystaniem urządzeń marki Krabat
  • Elementy koncepcji Bobath z zastosowaniem przyborów Thera Band
  • Rehabilitacja oddechowa z wykorzystaniem kamizelki oscylacyjnej Vibra Vest

Doświadczenie

Już podczas studiów podjęłam pracę wolontariacką w Poradni Rehabilitacji w Warszawie związaną z badaniami do pracy magisterskiej. Pracowałam w Centrum Zdrowia Dziecka na oddziale szpitalnym rehabilitacji neurologicznej. Mam również doświadczenie w pracy z dziećmi jako nauczyciel wychowania fizycznego i rehabilitant w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Warszawie. Pracowałam także w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Z najmłodszymi dziećmi zdobywałam doświadczenie w Przychodni SPZZLO Żoliborz i w Poradni Schorzeń Wieku Rozwojowego Krasnal.

Zainteresowania

Czas wolny spędzam w gronie rodziny, wychowując trójkę dzieci. Uprawiam bieganie i pływanie, które pozwalają mi utrzymać kondycję niezbędną do pracy w zawodzie fizjoterapeuty. Dużą przyjemność sprawia mi praca z małymi dziećmi i młodzieżą, chociaż wymaga dużo empatii i zrozumienia ludzkich problemów. Nadal planuję doszkalanie zawodowe, aby moje umiejętności zawodowe i doświadczenie jak najlepiej pomagało dzieciom w pokonywaniu trudności, dostarczało im zabawy i przyjemności podczas terapii.