mgr Anna Rożeluk

mgr Anna Rożeluk

psycholog, pedagog specjalny

Wykształcenie

  • Studia podyplomowe: Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Oligofrenopedagogika, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  • Studia podyplomowe: Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi, Uniwersytet Warszawski
  • Podyplomowe Studium Pedagogiczne, Politechnika Warszawska
  • Studia magisterskie na kierunku Psychologia, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Kursy i szkolenia

  • Kurs I-go stopnia MAKATON Program Rozwoju Komunikacji
  • Warsztaty z zakresu Videotreningu Komunikacji (VIT)
  • Certyfikat Krajowego Towarzystwa Autyzmu
  • Podstawy języka migowego
  • Szkolenie KORP (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego) – Narzędzie Diagnozy Rozwoju Dziecka od 1 miesiąca do 9 roku życia

Doświadczenie

Od kilku lat pracuję z dziećmi niepełnosprawnymi zarówno intelektualnie, jak i ruchowo. Zajmuję się również pracą z dziećmi z problemami w szkole (dysleksja, dysgrafia), zaburzeniami zachowania i emocjonalnymi, neurologicznymi, autyzmem, MPD, zaburzeniami uwagi i nadpobudliwością psychoruchową, problemami szkolnymi związanymi z trudnościami w koncentracji, problemami emocjonalnymi, niedojrzałością emocjonalno-społeczną, brakiem motywacji do nauki oraz diagnostyką psychologiczną dzieci i młodzieży.

Pomagam w pokonywaniu trudności szkolnych, społecznych oraz wychowawczych. Podczas terapii poszukuję innowacyjnych rozwiązań oraz dostosowuję program terapeutyczny do indywidualnych potrzeb pacjentów. Prowadzę również konsultacje, szkolenia i warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych.

Zainteresowania

Interesuję się trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi dzieci, psychopedagogicznymi metodami pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uwielbiam podróże oraz poznawanie nowych ludzi. W wolnym czasie gotuję i piekę ciasta, a mój przepis na relaks to spotkania w gronie przyjaciół. Dobra książka i film cieszą mnie tak samo, jak intensywny trening zumby.